.
 

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. 

Se informationsfilm om fortbildning på Youtube

Lagen innehåller bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.

 

 

 

 

 

 

 

Följande förstudiematerial finns här att studera för 35 tim fortbildning.   Här finns även även diagnoser för Ykb grundutbildning (  Diagnoser under konstruktion  ) !

 

     
Quick test för 35 tim fortbildning - Fri användning Diagnoser för Grundutbildningen  
Qt-1 Sparsam Körning Demo 1  
Qt-2 Gods Demo 2  
Qt-2 Persontransporter Demo 3  
Qt-3 Lagar och regler Demo 4  
Qt-4 Ergonomi och hälsa Demo 5  
Qt-5 Säkerhet och kundfokus Slutprov  
     
     
   
Sidan rättad 2016-03-23

Kontakt